FAQ : Parapenten

Is parapente gevaarlijk ?

Parapente wordt in Frankrijk onder de risicosporten gerekend. Toch zijn ongevallen zeldzaam als je de sport beoefent in goede omstandigheden, met kwaliteitsmaterieel en onder een goede begeleiding. Je mag natuurlijk niet om het even hoe vliegen: de piloot moet de nodige kennis verwerven om het gevaar zo klein mogelijk te houden. Ga daarom naar een school met het FFVL-label voor je eigen veiligheid.

Waar leer je parapente ?

Je leert parapente in een professionele parapenteschool met het FFVL-label waar de monitoren een staatsdiploma hebben. Zelfs wanneer je geregeld in clubverband vliegt, is het toch belangrijk om regelmatig terug te keren naar een school om vooruitgang te boeken en je te vervolmaken.

Welke fysieke conditie is noodzakelijk ?

Je moet geen grote sportman of -vrouw zijn voor parapentebeoefening, maar je moet wel wat actief en in goede conditie zijn om er plezier aan te beleven, want je moet wel een stukje kunnen stappen en lopen.

Heb je last van hoogtevrees bij parapente?

Hoegenaamd niet! Hoogtevrees ontstaat in de hersenen wanneer er tegenstrijdige informatie binnenkomt via de ogen, het inwendige oor en de voeten. Bij parapente hangen de voeten vrij in de lucht, zodat hoogtevrees uitgesloten is.

Springen we met een parapente ?

Nee! Een parapente is gemaakt om te vliegen, d.w.z. dat je opstijgt en niet in de leegte springt. Het opstijgen gebeurt zachtjes terwijl je enkele passen loopt op een helling met gras. Daarom spreken we niet van een sprong maar van een vlucht.

Wat is een luchtdoop met een parapente ?

Dat is een “tandemvlucht” of een “biplace” met een monitor. De monitor bestuurt de parapente en de passagier hoeft alleen maar te genieten. Natuurlijk past de monitor zich aan aan de wensen van de passagier, naargelang die alleen maar wil genieten van het landschap of sterkere sensaties wil beleven!

Welke leeftijdslimieten staan er op een luchtdoop ?

Er zijn geen echte limieten op de leeftijd, maar wel op het gewicht. Kinderen van minder dan 20 kg kunnen vliegen, maar vormen wel een handicap. Ouderen moeten in goede lichamelijke conditie zijn, maar wanneer ze meer dan 120kg wegen, wordt het problematisch.

Welke leeftijdsvoorwaarden zijn er om zich in te schrijven ?

De stages bij PPM zijn toegestaan vanaf 14 jaar, maar de wet legt een FFVL-licensie op om vanaf 12 jaar te kunnen vliegen. In dat geval moet de stage in een specifiek kader verlopen op aanvraag bij de FFVL.

Voor het overige is er geen leeftijdslimiet, wanneer je in goede conditie bent.

Na hoeveel parapentestages kan je zelfstandig vliegen ?

Dat is onmogelijk te voorspellen, omdat iedereen verschillend progressie maakt. Sommigen kunnen dat al na 3 of 4 stages (initiatiecursus,  1 of 2 cursussen vervolmaking 1, vervolmaking 2), anderen voelen zich pas na meer stages klaar om solo te vliegen. Soms zijn meer vervolmakingscursussen 1 of 2 nodig. De autonomie komt bij parapente niet van de ene dag op de andere, maar hangt af van de plaats, de weersomstandigheden en de doelen die je nastreeft:

  • tamelijk snel (enkele dagen) om enkel korte vluchten te maken op een scholingshelling (voornamelijk in de Cantal).
  • 2 of 3 stages om solo te vliegen op bekend terrein bij kalme weersomstandigheden (niveau beginnersbrevet FFVL).
  • wat meer voor een “thermische vlucht” en de eerste “crosses”.
  • autonoom vliegen in het hooggebergte in het kader van grote “crosses” en prestatie-vluchten vereisen vele jaren ervaring en een regelmatige beoefening.

Geen stappen overslaan blijft de sleutel voor een geleidelijke progressie en vele jaren plezier in de lucht !!!